Bild Information
Bilderna på denna hemsida är alla mina egna verk. Mycket tid har lags ner på att finna rätt miljö och ljus. I vissa fall har även specialutrustning varit erfoderligt för att ta bilden. Denna utrustning har jag då byggt för att uppnå de bilder jag önskade. Tex tiltbara optiker, vidvinkelobjektiv med bl 256 och specialblixar för grott bruk. En långtidstimerar som möjligör exponeringstider upp till 6 timmar i halva bländarsteg för att underlätta vid kvälls och nattexponringar..


De flesta av de konstnärligare bilderna kan köpas. Bilderna kan göras i 3 olika storlekar 30*40, 40*50, 50*70 cm.
Kontakt


Bilder och text på min hemsida är copyright skyddade enligt svensk och internationell lag.