N-gången är en gammal gruvgång som sammanbinder de stora salarna har blivet utgrävd av ett par lokala grottforskare, Doglas Persson mf. Mitt i gången hittar vi en möjlig väg ner till I-systemet. På 1800-talet var det at en ort som sammanband E och A. Denna gång rasade samman på slutet av 1880-talet.

Map Gallery