O-systemet eller som det även kallas laburinten. Gånen är trång och ligger strax under kalken och är utrymmet mellan stora stenar där sanden är bortspolad alternativt utforslad av oss. Gången slingrar sig mellan stora stenblock och kalken fungerar här som tak.

Map Gallery