Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan
KULLABERG
D
e mest kända grottorna finns vid Josefinelust. Där brukar jag ibland ha visning av grottor för skolklasser och andra
intresserade. Många av grottorna är svåra att nå. På vissa ställen livsfara. Inga särskilda varningar, utan ta det försiktigt.
Du ansvarar över ditt liv. Förklaring: G.L.B= GrottLiknandeBildning. Klickbar grottkarta längst ner.

Kullaberg, klickbar karta
Ringarnas färg: Röd=enstaka grotta Lila=flera grottor på samma grottsida Blå=Ej klar.
Trollhålet (flera)
Spiralgrottan
Timglasgrottan
Söftingsgrottan
Jungfrukamrarna
Silvergrottan (Sölvepickarhålet)
Snövit
Labilgrottan
Villervallan
Oskarsminne + vinkällare (flera)
Blockgången
Kaprifoliegången
Vindtunneln
Karstensränna (flera)
Visitgrottan
Porten (flera)
Valdemarsgrottan
Dr. Bagers grotta
Borgen
Lahibiagrottan
Ljungstrands avgrund
Våtagången
Masken Max grottan
Fredrik VII grotta (flera)
Gruvangrottan (flera)
Undervattensgrottan
Dripp-dropp-grottan
Jätteblocken
Gåsahålan
Landprorten
Dr. Munthes grotta V (flera)
Kanalgrottan
Magbadsgrottan
Rödluvansgrotta
Josefinelustgrottan mindre (flera)
Kaprifoliegrottan
Karlavagnsgrottan
TwinWathergrottan nedre
Björngrottan ö (flera)
Djupadals hamn
Vattenmöllegrottan
Västranäsgrottan
Tunnelgrottan
Graffitigrottan (flera)
Skulgrottan
Åkersbergsgrottan
Strandgrottan
Dubbelgrottan
Stenstugorna - Retzius (flera)
Knivgrottan
KK-grotta ö II (flera)
KK-grotta v  I  (flera)
Banangrottan
Dr. Munthes grotta Ö (flera)
Klämman
Josefinelust stora (flera)
TwinWathergrottan övre
Vindskyddsgrottan (flera)
Kämparna
Karstens arsle
Karstens Tunnel (flera)
Lilla Graffiti (flera)
Kullamannens sal
Portgrottan
Stenstugorna - Wallengren (flera)
Jättedösen
Pilgrimsgrottan
Mission Impossible
Kojgrottan
Klättergrottan
Getastugorna C
Dödlig genomsikt
Varggrottan
Getablocket
Amfiteatern
Spegelsalen
Karstensblockgrotta II (flera)
Doldis
Törnrosa
Blå mal grottan
Dr. Bagers vaktkur (flera)
Jungfruns vaktkur (flera)
Söfting Mini (flera)
Livsfaran
Gömstället
Östranäsgrottan
Kaprifolie blockgrottan
T-centralen
Farstuhålet
Fiskargrottan
Getastugorna B
Barakullegrottan
Labyrintgrottan
Karstensblockgrotta I (flera)
StoneWather
Poolblocket
Bananblocket
Raukgrottan (flera)
Bergakungens gång
Källargrottan
Sammanbrottet
Djupadalsgrottan
Gubbmalen (flera)
Lilla Visitgrottan
Krokiga gången
Björnidet
Musslan
Kvartsblocket
Lilla Kaprifoliegrottan
Våningsgrottan
Tinas trekant
PBs minigrotta (flera)
Spindelgrottan
Bergakungenssal
Gubbe-med-keps-grottan
Träskgrottan
Block med lock
Platt-taksgrottan (flera)
Getastugorna A
Bacongrottan
Björnbärsblockgrottan + 2 små blockgrott
Söftingsdyket (flera)
Ladublocken
Utsiktsgrottan
Kamelgrottan
Kludderövens hydda
Örn-nästet
Ablahamnsblocket
Hotell Kullaberg
Bordsgrottan
Björnbärsgrottan
Skårekroksgrottan
Springan
Skafferiet
Grävlingen
Ormbunkagrottan
Smugglargrottan
Mossgrottan
Gruvorten
Diagonalgrottan
Råttfällan
Björngrottan v (flera)
Balkonggrottan
Skidbackegrottan (flera)
Bergsgeten
Laduporten
Nimisgrottan
Dr Bagers tunnel
Takgrottan
Solgrottan
Rödtaksgrottan
Hacket

Grottlistan sorterad längden på grottorna.

Visa endast:
Norr Syd Undervatten Ovanvatten Urberg Block Tunnel G.L.B Alla
Sortera efter:
GrottNamn.
GrottNamn, grottor längre än 4m.
Längd.
Läge från fyren.
Svårighet.
Normal. Stig / trappa till grottan. Vanligtvis skyltad. Normal rörlighet krävs.
Svårare. Stigar i mer kuperad terräng. Oftast inga skyltar. Lite svårare att hitta. Bättre kondition krävs.
Advanst. Stigar saknas på delar av sträckan. Vana att röra sig i svårare terräng nära stup mm, krävs.
Dödlig. Om du inte har klättervana och är van att röra dig i mycket svår terräng, så kommer du att dö här.


Nr Svår GrottNamn Längd Bredd Sida Typ Djur Växt
1 Trollhålet (flera)57m10mNorrUrbergJa
2 Spiralgrottan30m2mNorrBlock
3 Timglasgrottan25m5mNorrBlock
4 Söftingsgrottan20m7mNorrUrbergJaJa
5 Jungfrukamrarna 17m3mNorrUrberg
6 Silvergrottan (Sölvepickarhålet)15m1mSydUrberg
7 Snövit15m6mSydBlock
8 Labilgrottan15m4mNorrUrberg
9 Villervallan14m2mNorrBlockJa
10 Oskarsminne + vinkällare (flera)13m4mNorrUrberg Ja
11 Blockgången13m4mNorrBlock
12 Kaprifoliegången 12m2mNorrUrberg
13 Vindtunneln12m1mSydUrberg
14 Karstensränna (flera)12m1mSydG.L.B
15 Visitgrottan11m9mNorrUrberg
16 Porten (flera)11m3mNorrTunnel
17 Valdemarsgrottan11m6mNorrUrbergJa
18 Dr. Bagers grotta10m5mNorrUrberg Ja
19 Borgen9m1mNorrBlock
20 Lahibiagrottan9m6mSydUrberg
21 Ljungstrands avgrund9m1mSydUrbergJaJa
22 Våtagången9m6mNorrUrberg
23 Masken Max grottan9m1mSydBlock
24 Fredrik VII grotta (flera)8m2mNorrUrberg
25 Gruvangrottan (flera)8m3mNorrUrberg Ja
26 Undervattensgrottan8m4mNorrUrbergJa
27 Dripp-dropp-grottan7m4mNorrBlock
28 Jätteblocken7m2mSydBlock
29 Gåsahålan7m3mNorrUrberg
30 Landprorten7m4mNorrTunnel
31 Dr. Munthes grotta V (flera)6m2mNorrUrberg
32 Kanalgrottan6m1mNorrUrberg
33 Magbadsgrottan6m1mNorrTunnel
34 Rödluvansgrotta6m2mSydBlock
35 Josefinelustgrottan mindre (flera)6m3mNorrUrberg Ja
36 Kaprifoliegrottan 6m8mNorrUrberg
37 Karlavagnsgrottan6m2mSydUrberg
38 TwinWathergrottan nedre6m2mNorrUrberg
39 Björngrottan ö (flera)6m2mSydUrberg
40 Djupadals hamn6m2mNorrUrberg
41 Vattenmöllegrottan6m2mNorrUrberg
42 Västranäsgrottan6m2mNorrUrberg Ja
43 Tunnelgrottan6m2mSydTunnel
44 Graffitigrottan (flera)6m2mNorrBlock
45 Skulgrottan6m2mNorrBlock
46 Åkersbergsgrottan6m2mSydBlock
47 Strandgrottan5m3mNorrUrberg
48 Dubbelgrottan5m2mNorrUrberg
49 Stenstugorna - Retzius (flera)5m4mSydUrberg
50 Knivgrottan5m1mNorrUrberg
51 KK-grotta ö II (flera)5m7mNorrUrberg Ja
52 KK-grotta v I (flera)5m3mNorrUrberg
53 Banangrottan5m1mNorrUrberg
54 Dr. Munthes grotta Ö (flera)5m9mNorrUrberg
55 Klämman5m2mNorrUrberg
56 Josefinelust stora (flera)5m3mNorrUrberg
57 TwinWathergrottan övre5m2mNorrUrberg
58 Vindskyddsgrottan (flera)5m5mNorrBlockJa
59 Kämparna5m2mSydBlock
60 Karstens arsle5m1mSydUrberg
61 Karstens Tunnel (flera)5m2mSydTunnel
62 Lilla Graffiti (flera)5m3mNorrBlock
63 Kullamannens sal5m5mNorrBlock
64 Portgrottan5m1mNorrUrberg
65 Stenstugorna - Wallengren (flera)5m5mSydUrberg
66 Jättedösen4m4mNorrBlock
67 Pilgrimsgrottan4m1mNorrUrberg
68 Mission Impossible4m2mNorrUrberg
69 Kojgrottan4m2mSydG.L.B
70 Klättergrottan4m3mNorrUrberg Ja
71 Getastugorna C4m4mNorrUrberg
72 Dödlig genomsikt4m2mNorrUrberg
73 Varggrottan4m1mSydBlock
74 Getablocket4m3mNorrBlock
75 Amfiteatern4m5mNorrG.L.B
76 Spegelsalen4m3mNorrTunnel
77 Karstensblockgrotta II (flera)4m2mSydBlock
78 Doldis4m3mNorrUrberg
79 Törnrosa4m2mSydBlock
80 Blå mal grottan4m2mNorrUrberg Ja
81 Dr. Bagers vaktkur (flera)4m1mNorrUrberg
82 Jungfruns vaktkur (flera)4m2mNorrUrberg
83 Söfting Mini (flera)4m3mNorrUrberg
84 Livsfaran4m1mSydBlock
85 Gömstället4m2mNorrBlock
86 Östranäsgrottan4m1mNorrBlock
87 Kaprifolie blockgrottan4m4mNorrBlock
88 T-centralen4m1mNorrBlockJa
89 Farstuhålet4m1mNorrUrberg
90 Fiskargrottan3m3mNorrUrberg
91 Getastugorna B3m2mNorrUrberg
92 Barakullegrottan3m2mSydUrberg
93 Labyrintgrottan3m1mSydUrberg
94 Karstensblockgrotta I (flera)3m1mSydBlock
95 StoneWather3m4mNorrUrberg
96 Poolblocket3m4mSydBlock
97 Bananblocket3m1mSydBlock
98 Raukgrottan (flera)3m1mNorrTunnel
99 Bergakungens gång3m1mNorrG.L.B
100 Källargrottan3m3mNorrUrberg
101 Sammanbrottet3m2mSydBlock
102 Djupadalsgrottan3m3mNorrG.L.B
103 Gubbmalen (flera)3m3mNorrBlock
104 Lilla Visitgrottan3m3mNorrUrberg
105 Krokiga gången3m1mSydBlock
106 Björnidet3m1mNorrBlock
107 Musslan3m4mNorrBlock
108 Kvartsblocket3m2mNorrBlock
109 Lilla Kaprifoliegrottan3m3mNorrBlock
110 Våningsgrottan3m1mNorrUrberg
111 Tinas trekant3m2mNorrUrberg
112 PBs minigrotta (flera)3m1mNorrBlock
113 Spindelgrottan3m1mSydUrberg
114 Bergakungenssal3m3mNorrBlock
115 Gubbe-med-keps-grottan3m3mNorrBlock
116 Träskgrottan3m6mNorrUrberg
117 Block med lock3m1mNorrBlock
118 Platt-taksgrottan (flera)3m2mNorrBlock
119 Getastugorna A3m3mNorrUrberg Ja
120 Bacongrottan3m4mNorrUrberg
121 Björnbärsblockgrottan + 2 små blockgrott3m2mSydBlock
122 Söftingsdyket (flera)3m1mNorrUrberg
123 Ladublocken2m1mNorrBlock
124 Utsiktsgrottan2m3mNorrUrberg
125 Kamelgrottan2m1mNorrUrberg
126 Kludderövens hydda2m1mSydUrberg
127 Örn-nästet2m2mNorrBlock
128 Ablahamnsblocket2m1mNorrBlock
129 Hotell Kullaberg2m1mNorrUrberg
130 Bordsgrottan2m2mNorrUrberg
131 Björnbärsgrottan 2m3mSydUrberg Ja
132 Skårekroksgrottan2m3mNorrUrberg
133 Springan2m0mNorrUrberg
134 Skafferiet2m1mNorrG.L.B
135 Grävlingen2m1mNorrUrberg
136 Ormbunkagrottan2m1mNorrUrberg
137 Smugglargrottan2m1mSydUrberg
138 Mossgrottan2m1mNorrUrberg
139 Gruvorten2m1mNorrUrberg
140 Diagonalgrottan2m2mNorrUrberg
141 Råttfällan2m4mNorrBlock
142 Björngrottan v (flera)2m2mSydUrberg
143 Balkonggrottan2m7mNorrUrberg
144 Skidbackegrottan (flera)2m1mNorrUrberg
145 Bergsgeten2m5mNorrUrberg
146 Laduporten2m10mNorrG.L.B
147 Nimisgrottan2m1mNorrUrberg
148 Dr Bagers tunnel2m2mNorrBlock
149 Takgrottan1m3mNorrG.L.B
150 Solgrottan1m3mSydG.L.B Ja
151 Rödtaksgrottan1m2mNorrUrberg Ja
152 Hacket1m2mNorrG.L.B

Total grottlängd:852m
Förklaring: (flera) betyder att flera grottor samsas på samma sida.
(c) Per Birger Olsson, information från sir-PB.dk får ej användas utan mitt medgivande.