Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanJättedösen är en blockgrotta som ser ut som en dös (stensättning). Den ligger i nedkanten av ett stehav inte långt från Nimis. Grottan är känd sedan länge, även om det inte står så mycket om den. I stenhavet ovanför finns ett flertal mindre blockgrottor.


Hit hittar du lättast från Nimis / Farstuhålet. Från Farstuhålet så följer man rasbrantens nedre kant österut. Dock ett 50 tal meter längre in i skogen. Den ligger nog c:a 100m bort.