Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanKarlavagnsgrottan ligger så klart vid Karlavagnen, strax öster om Björnen. Bäst är att gå ner till Björnen och sedan gå längs stranden c:a 100m. I grottan finns majbräken - och gräset intill är luddtåtel.
Grottan är c:a 7 m djup och några meter hög.


Hit hittar du lättast från Björngrottorna.