Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanKlättergrottan på Kullabergs norrsida har ett jämt golv och ser ut att ha nytjats som övernatningsställe.


Hit hittar du lättast... Ja, lätt å lätt. Det finns ingen stig hit och grottan ligger en bit upp, där man vanligtvis inte tittar... Men i princip följer man blå led tills man är i höjd med grottan och sedan letar man sig ner mot havet.