Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanI Kvartsblocket är en blockgrotta på Kullabergs norrsida strax väster om Håkullsmal. Grottan är c:a 3m stor och finns under ett stort block med mycket kvarts i.


Hit hittar du lättast genom att gå ner i Håkullsmal och sedan gå längs stranden västerut. Efter c:a 100-150m så kommer man till ett naturligt stopp vid en hög ränna. 10m innan rännan hittar du grottan. Den kan vara svår att komma in i om det går vågor på havet.