Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanBlockgrottan Masken Max är en lång och smal grotta som man får åla sig fram i som en mask. Grottan består av 2 delar. En rak gång som är hyggligt lätt att komma in i och åla fram i. Den slutar i en låg passage, om man kommer förbi den är man inne i del 2, och kan krypa ut det hållet, eller fortsätta frammåt. Annars kan man välja att kravla del 2 för sig. Både del 1 och del 2 är c:a 4m vardera.


Hit hittar du lättast gemom att gå från Björngrottorna.