Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanOrmbunksgrottan är en liten grottan på gränsen till grottliknade-bildning (G.B.L).


Hit hittar du lättast från grottan Bagers Vaktkur. Den ligger 10-20m åt öster (ev syd öst) från tidigare nämd grotta.