Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanSolgrottan ligger på sydsidan av Kullaberg 10min prommenad från Ransvik. Då de oftast blåser från väster så ligger man i lä här. Dock är det bara soligt på förmiddagen. Mindre förekomst av ormbunke i grottan.


Hit hittar du lättast genom att följa västerut kusten från Ransvik.