Kullaberg, klickbar karta
Ringarnas fšrg: RŲd=enstaka grotta Lila=flera grottor pŚ samma grottsida BlŚ=Ej klar.
Silvergrottan (Sölvepickarhålet)
Tunnelgrottan
Kludderövens hydda
Stenstugorna - Wallengren (flera)
Stenstugorna - Retzius (flera)
Lahibiagrottan
√Ökersbergsgrottan
Björngrottan v (flera)
Björngrottan ö (flera)
Vattenmöllegrottan
Masken Max grottan
Karlavagnsgrottan
Bananblocket
Utsiktsgrottan
Skulgrottan
Kullamannens sal
Spindelgrottan
Kämparna
Rödtaksgrottan
Björnbärsblockgrottan + 2 små blockgrott
Smugglargrottan
Björnbärsgrottan
Labyrintgrottan
Krokiga gången
Karstensblockgrotta II (flera)
Karstens arsle
Karstens Tunnel (flera)
Karstensränna (flera)
Karstensblockgrotta I (flera)
TwinWathergrottan övre
TwinWathergrottan nedre
StoneWather
Snövit
Ljungstrands avgrund
Törnrosa
Rödluvansgrotta
Varggrottan
Vindtunneln
Skårekroksgrottan
Lilla Visitgrottan
Visitgrottan
Poolblocket
Blå mal grottan
Livsfaran
Undervattensgrottan
Gubbe-med-keps-grottan
T-centralen
Västranäsgrottan
Timglasgrottan
√Ėrn-n√§stet
Jätteblocken
Ablahamnsblocket
Fiskargrottan
Solgrottan
√Ėstran√§sgrottan
Sammanbrottet
Gubbmalen (flera)
Mission Impossible
Bacongrottan
Klättergrottan
Träskgrottan
Kamelgrottan
Våningsgrottan
Gömstället
Kojgrottan
Fredrik VII grotta (flera)
Josefinelust stora (flera)
Josefinelustgrottan mindre (flera)
Vindskyddsgrottan (flera)
Trollhålet (flera)
PBs minigrotta (flera)
Oskarsminne + vinkällare (flera)
Barakullegrottan
Kanalgrottan
Porten (flera)
Portgrottan
Landprorten
Djupadalsgrottan
Graffitigrottan (flera)
Skidbackegrottan (flera)
Mossgrottan
Lilla Graffiti (flera)
Djupadals hamn
Dripp-dropp-grottan
Dödlig genomsikt
Diagonalgrottan
Dr. Bagers grotta
Raukgrottan (flera)
Ormbunkagrottan
Dr Bagers tunnel
Dr. Bagers vaktkur (flera)
Hacket
Grävlingen
Balkonggrottan
Skafferiet
Jungfruns vaktkur (flera)
Jungfrukamrarna
Klämman
Spegelsalen
Doldis
Strandgrottan
Knivgrottan
Söfting Mini (flera)
Söftingsdyket (flera)
Söftingsgrottan
Magbadsgrottan
Pilgrimsgrottan
Råttfällan
Getablocket
Bergsgeten
Amfiteatern
Getastugorna C
Getastugorna B
Getastugorna A
Musslan
Laduporten
Ladublocken
Gruvorten
Gruvangrottan (flera)
Platt-taksgrottan (flera)
Borgen
Gåsahålan
Våtagången
Källargrottan
Blockgången
Tinas trekant
Björnidet
Springan
Villervallan
Bergakungenssal
Bergakungens gång
Spiralgrottan
Block med lock
Banangrottan
Dr. Munthes grotta √Ė (flera)
Dr. Munthes grotta V (flera)
Valdemarsgrottan
KK-grotta v  I  (flera)
KK-grotta ö II (flera)
Labilgrottan
Bordsgrottan
Dubbelgrottan
Kvartsblocket
Lilla Kaprifoliegrottan
Takgrottan
Kaprifolie blockgrottan
Kaprifoliegrottan
Kaprifoliegången
Nimisgrottan
Hotell Kullaberg
Farstuhålet
Jättedösen
De mest kända grottorna finns vid Josefinelust. Där brukar jag ibland ha visning av grottor för skolklasser och andra intresserade. Många av grottorna är svåra att nå. På vissa ställen livsfara. Inga särskilda varningar, utan ta det försiktigt. Du ansvarar över ditt liv. G.L.B= GrottLiknandeBildning
Grottlistan sorterad i turordning från fyren.

Visa endast:
Norr Syd Undervatten Ovanvatten Urberg Block Tunnel G.L.B Alla
Sortera efter:
GrottNamn.
GrottNamn, grottor längre än 4m.
Längd.
Läge från fyren.
Svårighet.
Normal. Stig / trappa till grottan. Vanligtvis skyltad. Normal rörlighet krävs.
Svårare. Stigar i mer kuperad terräng. Oftast inga skyltar. Lite svårare att hitta. Bättre kondition krävs.
Advanst. Stigar saknas på delar av sträckan. Vana att röra sig i svårare terräng nära stup mm, krävs.
Dödlig. Om du inte har klättervana och är van att röra dig i mycket svår terräng, så kommer du att dö här.


Nr Svår GrottNamn Längd Bredd Sida Typ Djur Växt
1 Silvergrottan (Sölvepickarhålet)15m1mSydUrberg
2 Tunnelgrottan6m2mSydTunnel
3 Kludderövens hydda2m1mSydUrberg
4 Stenstugorna - Wallengren (flera)5m5mSydUrberg
5 Stenstugorna - Retzius (flera)5m4mSydUrberg
6 Lahibiagrottan9m6mSydUrberg
7 √Ökersbergsgrottan6m2mSydBlock
8 Björngrottan v (flera)2m2mSydUrberg
9 Björngrottan ö (flera)6m2mSydUrberg
10 Vattenmöllegrottan6m2mNorrUrberg
11 Masken Max grottan9m1mSydBlock
12 Karlavagnsgrottan6m2mSydUrberg
13 Bananblocket3m1mSydBlock
14 Utsiktsgrottan2m3mNorrUrberg
15 Skulgrottan6m2mNorrBlock
16 Kullamannens sal5m5mNorrBlock
17 Spindelgrottan3m1mSydUrberg
18 Kämparna5m2mSydBlock
19 Rödtaksgrottan1m2mNorrUrberg Ja
20 Björnbärsblockgrottan + 2 små blockgrott3m2mSydBlock
21 Smugglargrottan2m1mSydUrberg
22 Björnbärsgrottan 2m3mSydUrberg Ja
23 Labyrintgrottan3m1mSydUrberg
24 Krokiga gången3m1mSydBlock
25 Karstensblockgrotta II (flera)4m2mSydBlock
26 Karstens arsle5m1mSydUrberg
27 Karstens Tunnel (flera)5m2mSydTunnel
28 Karstensränna (flera)12m1mSydG.L.B
29 Karstensblockgrotta I (flera)3m1mSydBlock
30 TwinWathergrottan övre5m2mNorrUrberg
31 TwinWathergrottan nedre6m2mNorrUrberg
32 StoneWather3m4mNorrUrberg
33 Snövit15m6mSydBlock
34 Ljungstrands avgrund9m1mSydUrbergJaJa
35 Törnrosa4m2mSydBlock
36 Rödluvansgrotta6m2mSydBlock
37 Varggrottan4m1mSydBlock
38 Vindtunneln12m1mSydUrberg
39 Skårekroksgrottan2m3mNorrUrberg
40 Lilla Visitgrottan3m3mNorrUrberg
41 Visitgrottan11m9mNorrUrberg
42 Poolblocket3m4mSydBlock
43 Blå mal grottan4m2mNorrUrberg Ja
44 Livsfaran4m1mSydBlock
45 Undervattensgrottan8m4mNorrUrbergJa
46 Gubbe-med-keps-grottan3m3mNorrBlock
47 T-centralen4m1mNorrBlockJa
48 Västranäsgrottan6m2mNorrUrberg Ja
49 Timglasgrottan25m5mNorrBlock
50 √Ėrn-n√§stet2m2mNorrBlock
51 Jätteblocken7m2mSydBlock
52 Ablahamnsblocket2m1mNorrBlock
53 Fiskargrottan3m3mNorrUrberg
54 Solgrottan1m3mSydG.L.B Ja
55 √Ėstran√§sgrottan4m1mNorrBlock
56 Sammanbrottet3m2mSydBlock
57 Gubbmalen (flera)3m3mNorrBlock
58 Mission Impossible4m2mNorrUrberg
59 Bacongrottan3m4mNorrUrberg
60 Klättergrottan4m3mNorrUrberg Ja
61 Träskgrottan3m6mNorrUrberg
62 Kamelgrottan2m1mNorrUrberg
63 Våningsgrottan3m1mNorrUrberg
64 Gömstället4m2mNorrBlock
65 Kojgrottan4m2mSydG.L.B
66 Fredrik VII grotta (flera)8m2mNorrUrberg
67 Josefinelust stora (flera)5m3mNorrUrberg
68 Josefinelustgrottan mindre (flera)6m3mNorrUrberg Ja
69 Vindskyddsgrottan (flera)5m5mNorrBlockJa
70 Trollhålet (flera)57m10mNorrUrbergJa
71 PBs minigrotta (flera)3m1mNorrBlock
72 Oskarsminne + vinkällare (flera)13m4mNorrUrberg Ja
73 Barakullegrottan3m2mSydUrberg
74 Kanalgrottan6m1mNorrUrberg
75 Porten (flera)11m3mNorrTunnel
76 Portgrottan5m1mNorrUrberg
77 Landprorten7m4mNorrTunnel
78 Djupadalsgrottan3m3mNorrG.L.B
79 Graffitigrottan (flera)6m2mNorrBlock
80 Skidbackegrottan (flera)2m1mNorrUrberg
81 Mossgrottan2m1mNorrUrberg
82 Lilla Graffiti (flera)5m3mNorrBlock
83 Djupadals hamn6m2mNorrUrberg
84 Dripp-dropp-grottan7m4mNorrBlock
85 Dödlig genomsikt4m2mNorrUrberg
86 Diagonalgrottan2m2mNorrUrberg
87 Dr. Bagers grotta10m5mNorrUrberg Ja
88 Raukgrottan (flera)3m1mNorrTunnel
89 Ormbunkagrottan2m1mNorrUrberg
90 Dr Bagers tunnel2m2mNorrBlock
91 Dr. Bagers vaktkur (flera)4m1mNorrUrberg
92 Hacket1m2mNorrG.L.B
93 Grävlingen2m1mNorrUrberg
94 Balkonggrottan2m7mNorrUrberg
95 Skafferiet2m1mNorrG.L.B
96 Jungfruns vaktkur (flera)4m2mNorrUrberg
97 Jungfrukamrarna 17m3mNorrUrberg
98 Klämman5m2mNorrUrberg
99 Spegelsalen4m3mNorrTunnel
100 Doldis4m3mNorrUrberg
101 Strandgrottan5m3mNorrUrberg
102 Knivgrottan5m1mNorrUrberg
103 Söfting Mini (flera)4m3mNorrUrberg
104 Söftingsdyket (flera)3m1mNorrUrberg
105 Söftingsgrottan20m7mNorrUrbergJaJa
106 Magbadsgrottan6m1mNorrTunnel
107 Pilgrimsgrottan4m1mNorrUrberg
108 Råttfällan2m4mNorrBlock
109 Getablocket4m3mNorrBlock
110 Bergsgeten2m5mNorrUrberg
111 Amfiteatern4m5mNorrG.L.B
112 Getastugorna C4m4mNorrUrberg
113 Getastugorna B3m2mNorrUrberg
114 Getastugorna A3m3mNorrUrberg Ja
115 Musslan3m4mNorrBlock
116 Laduporten2m10mNorrG.L.B
117 Ladublocken2m1mNorrBlock
118 Gruvorten2m1mNorrUrberg
119 Gruvangrottan (flera)8m3mNorrUrberg Ja
120 Platt-taksgrottan (flera)3m2mNorrBlock
121 Borgen9m1mNorrBlock
122 Gåsahålan7m3mNorrUrberg
123 Våtagången9m6mNorrUrberg
124 Källargrottan3m3mNorrUrberg
125 Blockgången13m4mNorrBlock
126 Tinas trekant3m2mNorrUrberg
127 Björnidet3m1mNorrBlock
128 Springan2m0mNorrUrberg
129 Villervallan14m2mNorrBlockJa
130 Bergakungenssal3m3mNorrBlock
131 Bergakungens gång3m1mNorrG.L.B
132 Spiralgrottan30m2mNorrBlock
133 Block med lock3m1mNorrBlock
134 Banangrottan5m1mNorrUrberg
135 Dr. Munthes grotta √Ė (flera)5m9mNorrUrberg
136 Dr. Munthes grotta V (flera)6m2mNorrUrberg
137 Valdemarsgrottan11m6mNorrUrbergJa
138 KK-grotta v I (flera)5m3mNorrUrberg
139 KK-grotta ö II (flera)5m7mNorrUrberg Ja
140 Labilgrottan15m4mNorrUrberg
141 Bordsgrottan2m2mNorrUrberg
142 Dubbelgrottan5m2mNorrUrberg
143 Kvartsblocket3m2mNorrBlock
144 Lilla Kaprifoliegrottan3m3mNorrBlock
145 Takgrottan1m3mNorrG.L.B
146 Kaprifolie blockgrottan4m4mNorrBlock
147 Kaprifoliegrottan 6m8mNorrUrberg
148 Kaprifoliegången 12m2mNorrUrberg
149 Nimisgrottan2m1mNorrUrberg
150 Hotell Kullaberg2m1mNorrUrberg
151 Farstuhålet4m1mNorrUrberg
152 Jättedösen4m4mNorrBlock

Total grottlšngd:852m
Förklaring: (flera) betyder att flera grottor samsas på samma sida.
© Per Birger Olsson, information frŚn sir-PB.dk fŚr ej anvšndas utan mitt medgivande.


Start Portrštt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

÷versikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

GrŲnligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan