Kullaberg, klickbar karta
Ringarnas fšrg: RŲd=enstaka grotta Lila=flera grottor pŚ samma grottsida BlŚ=Ej klar.
Ablahamnsblocket
Amfiteatern
Bacongrottan
Balkonggrottan
Bananblocket
Banangrottan
Barakullegrottan
Bergakungens gång
Bergakungenssal
Bergsgeten
Björnbärsblockgrottan + 2 små blockgrott
Björnbärsgrottan
Björngrottan v (flera)
Björngrottan ö (flera)
Björnidet
Block med lock
Blockgången
Blå mal grottan
Bordsgrottan
Borgen
Diagonalgrottan
Djupadals hamn
Djupadalsgrottan
Doldis
Dr Bagers tunnel
Dr. Bagers grotta
Dr. Bagers vaktkur (flera)
Dr. Munthes grotta V (flera)
Dr. Munthes grotta √Ė (flera)
Dripp-dropp-grottan
Dubbelgrottan
Dödlig genomsikt
Farstuhålet
Fiskargrottan
Fredrik VII grotta (flera)
Getablocket
Getastugorna A
Getastugorna B
Getastugorna C
Graffitigrottan (flera)
Gruvangrottan (flera)
Gruvorten
Grävlingen
Gubbe-med-keps-grottan
Gubbmalen (flera)
Gåsahålan
Gömstället
Hacket
Hotell Kullaberg
Josefinelust stora (flera)
Josefinelustgrottan mindre (flera)
Jungfrukamrarna
Jungfruns vaktkur (flera)
Jätteblocken
Jättedösen
Kamelgrottan
Kanalgrottan
Kaprifolie blockgrottan
Kaprifoliegrottan
Kaprifoliegången
Karlavagnsgrottan
Karstens arsle
Karstens Tunnel (flera)
Karstensblockgrotta I (flera)
Karstensblockgrotta II (flera)
Karstensränna (flera)
KK-grotta v  I  (flera)
KK-grotta ö II (flera)
Kludderövens hydda
Klämman
Klättergrottan
Knivgrottan
Kojgrottan
Krokiga gången
Kullamannens sal
Kvartsblocket
Källargrottan
Kämparna
Labilgrottan
Labyrintgrottan
Ladublocken
Laduporten
Lahibiagrottan
Landprorten
Lilla Graffiti (flera)
Lilla Kaprifoliegrottan
Lilla Visitgrottan
Livsfaran
Ljungstrands avgrund
Magbadsgrottan
Masken Max grottan
Mission Impossible
Mossgrottan
Musslan
Nimisgrottan
Ormbunkagrottan
Oskarsminne + vinkällare (flera)
PBs minigrotta (flera)
Pilgrimsgrottan
Platt-taksgrottan (flera)
Poolblocket
Porten (flera)
Portgrottan
Raukgrottan (flera)
Råttfällan
Rödluvansgrotta
Rödtaksgrottan
Sammanbrottet
Silvergrottan (Sölvepickarhålet)
Skafferiet
Skidbackegrottan (flera)
Skulgrottan
Skårekroksgrottan
Smugglargrottan
Snövit
Solgrottan
Spegelsalen
Spindelgrottan
Spiralgrottan
Springan
Stenstugorna - Retzius (flera)
Stenstugorna - Wallengren (flera)
StoneWather
Strandgrottan
Söfting Mini (flera)
Söftingsdyket (flera)
Söftingsgrottan
T-centralen
Takgrottan
Timglasgrottan
Tinas trekant
Trollhålet (flera)
Träskgrottan
Tunnelgrottan
TwinWathergrottan nedre
TwinWathergrottan övre
Törnrosa
Undervattensgrottan
Utsiktsgrottan
Valdemarsgrottan
Varggrottan
Vattenmöllegrottan
Villervallan
Vindskyddsgrottan (flera)
Vindtunneln
Visitgrottan
Våningsgrottan
Våtagången
Västranäsgrottan
√Ökersbergsgrottan
√Ėrn-n√§stet
√Ėstran√§sgrottan
Kullabergsgrottor På Kullaberget finns det massor av grottor. De flesta grottorna är av urbergstyp/strandgrotta och är relativt små. Det finns även en del blockgrottor, alltså block som har fallit så att hålrum bildats under dem. Det finns även en kategori G.L.B (GrottLikandeBildning). Kullaberg är klart grott-tätast i Skåne med ett 100tal grottor. Total grottlängd är mer än 500 meter. Flera grottor är kända sedan länge, tex Silvergrottan som har anor från 1600-talet. Fast detta är egentligen en gruva. Merparten av namnen på de kända grottoran tillkom i slutet av 1800-talet.


De mest kända grottorna finns vid Josefinelust. Där brukar jag ibland ha visning av grottor för skolklasser och andra intresserade. Många av grottorna är svåra att nå. På vissa ställen livsfara. Inga särskilda varningar, utan ta det försiktigt. Du ansvarar över ditt liv.


Nedan finns en grottlista med alla grottor som jag hittat på Kullen. Du kan sortera den på Namn eller Längd, genom att klicka på rubriken för resp kolon.


Grottlistan sorterad på svårighetsgrad.

Visa endast:
Norr Syd Undervatten Ovanvatten Urberg Block Tunnel G.L.B Alla
Sortera efter:
GrottNamn.
GrottNamn, grottor längre än 4m.
Längd.
Läge från fyren.
Svårighet.
Normal. Stig / trappa till grottan. Vanligtvis skyltad. Normal rörlighet krävs.
Svårare. Stigar i mer kuperad terräng. Oftast inga skyltar. Lite svårare att hitta. Bättre kondition krävs.
Advanst. Stigar saknas på delar av sträckan. Vana att röra sig i svårare terräng nära stup mm, krävs.
Dödlig. Om du inte har klättervana och är van att röra dig i mycket svår terräng, så kommer du att dö här.


Nr Svår GrottNamn Längd Bredd Sida Typ Djur Växt
1 Fredrik VII grotta (flera)8m2mNorrUrberg
2 Josefinelustgrottan mindre (flera)6m3mNorrUrberg Ja
3 Silvergrottan (Sölvepickarhålet)15m1mSydUrberg
4 Ablahamnsblocket2m1mNorrBlock
5 Fiskargrottan3m3mNorrUrberg
6 Djupadalsgrottan3m3mNorrG.L.B
7 Lahibiagrottan9m6mSydUrberg
8 Josefinelust stora (flera)5m3mNorrUrberg
9 Blå mal grottan4m2mNorrUrberg Ja
10 Visitgrottan11m9mNorrUrberg
11 Lilla Visitgrottan3m3mNorrUrberg
12 Farstuhålet4m1mNorrUrberg
13 Solgrottan1m3mSydG.L.B Ja
14 Hotell Kullaberg2m1mNorrUrberg
15 Jättedösen4m4mNorrBlock
16 √Ökersbergsgrottan6m2mSydBlock
17 Nimisgrottan2m1mNorrUrberg
18 Söftingsdyket (flera)3m1mNorrUrberg
19 Bananblocket3m1mSydBlock
20 Kojgrottan4m2mSydG.L.B
21 Dr. Munthes grotta V (flera)6m2mNorrUrberg
22 Björngrottan v (flera)2m2mSydUrberg
23 Björngrottan ö (flera)6m2mSydUrberg
24 Tunnelgrottan6m2mSydTunnel
25 Banangrottan5m1mNorrUrberg
26 Skulgrottan6m2mNorrBlock
27 Dr. Munthes grotta √Ė (flera)5m9mNorrUrberg
28 Kullamannens sal5m5mNorrBlock
29 Valdemarsgrottan11m6mNorrUrbergJa
30 Block med lock3m1mNorrBlock
31 Sammanbrottet3m2mSydBlock
32 Gubbmalen (flera)3m3mNorrBlock
33 Kludderövens hydda2m1mSydUrberg
34 Bergakungenssal3m3mNorrBlock
35 Trollhålet (flera)57m10mNorrUrbergJa
36 Söftingsgrottan20m7mNorrUrbergJaJa
37 Vindskyddsgrottan (flera)5m5mNorrBlockJa
38 Oskarsminne + vinkällare (flera)13m4mNorrUrberg Ja
39 Bordsgrottan2m2mNorrUrberg
40 PBs minigrotta (flera)3m1mNorrBlock
41 Träskgrottan3m6mNorrUrberg
42 Klättergrottan4m3mNorrUrberg Ja
43 Bacongrottan3m4mNorrUrberg
44 Stenstugorna - Retzius (flera)5m4mSydUrberg
45 KK-grotta v I (flera)5m3mNorrUrberg
46 Dubbelgrottan5m2mNorrUrberg
47 Törnrosa4m2mSydBlock
48 Kvartsblocket3m2mNorrBlock
49 Kaprifolie blockgrottan4m4mNorrBlock
50 Kaprifoliegrottan 6m8mNorrUrberg
51 Kaprifoliegången 12m2mNorrUrberg
52 Kamelgrottan2m1mNorrUrberg
53 Doldis4m3mNorrUrberg
54 Bergakungens gång3m1mNorrG.L.B
55 Takgrottan1m3mNorrG.L.B
56 Utsiktsgrottan2m3mNorrUrberg
57 Våtagången9m6mNorrUrberg
58 Källargrottan3m3mNorrUrberg
59 Gåsahålan7m3mNorrUrberg
60 Poolblocket3m4mSydBlock
61 Rödluvansgrotta6m2mSydBlock
62 Dr Bagers tunnel2m2mNorrBlock
63 Ormbunkagrottan2m1mNorrUrberg
64 Gubbe-med-keps-grottan3m3mNorrBlock
65 Spindelgrottan3m1mSydUrberg
66 Ljungstrands avgrund9m1mSydUrbergJaJa
67 Snövit15m6mSydBlock
68 Karstensblockgrotta II (flera)4m2mSydBlock
69 Björnbärsblockgrottan + 2 små blockgrott3m2mSydBlock
70 Lilla Kaprifoliegrottan3m3mNorrBlock
71 Skafferiet2m1mNorrG.L.B
72 Hacket1m2mNorrG.L.B
73 Varggrottan4m1mSydBlock
74 Labilgrottan15m4mNorrUrberg
75 Masken Max grottan9m1mSydBlock
76 Stenstugorna - Wallengren (flera)5m5mSydUrberg
77 Karlavagnsgrottan6m2mSydUrberg
78 Smugglargrottan2m1mSydUrberg
79 Kämparna5m2mSydBlock
80 Björnbärsgrottan 2m3mSydUrberg Ja
81 Labyrintgrottan3m1mSydUrberg
82 Karstensränna (flera)12m1mSydG.L.B
83 Karstens Tunnel (flera)5m2mSydTunnel
84 Raukgrottan (flera)3m1mNorrTunnel
85 Dr. Bagers grotta10m5mNorrUrberg Ja
86 Undervattensgrottan8m4mNorrUrbergJa
87 T-centralen4m1mNorrBlockJa
88 Västranäsgrottan6m2mNorrUrberg Ja
89 Timglasgrottan25m5mNorrBlock
90 √Ėrn-n√§stet2m2mNorrBlock
91 Gömstället4m2mNorrBlock
92 Lilla Graffiti (flera)5m3mNorrBlock
93 Graffitigrottan (flera)6m2mNorrBlock
94 Karstensblockgrotta I (flera)3m1mSydBlock
95 Våningsgrottan3m1mNorrUrberg
96 Jätteblocken7m2mSydBlock
97 Knivgrottan5m1mNorrUrberg
98 Strandgrottan5m3mNorrUrberg
99 KK-grotta ö II (flera)5m7mNorrUrberg Ja
100 Barakullegrottan3m2mSydUrberg
101 Spiralgrottan30m2mNorrBlock
102 Krokiga gången3m1mSydBlock
103 Mission Impossible4m2mNorrUrberg
104 Råttfällan2m4mNorrBlock
105 Gruvangrottan (flera)8m3mNorrUrberg Ja
106 Skidbackegrottan (flera)2m1mNorrUrberg
107 Björnidet3m1mNorrBlock
108 Springan2m0mNorrUrberg
109 Villervallan14m2mNorrBlockJa
110 Musslan3m4mNorrBlock
111 Laduporten2m10mNorrG.L.B
112 Landprorten7m4mNorrTunnel
113 Rödtaksgrottan1m2mNorrUrberg Ja
114 Vindtunneln12m1mSydUrberg
115 Blockgången13m4mNorrBlock
116 Tinas trekant3m2mNorrUrberg
117 Borgen9m1mNorrBlock
118 Ladublocken2m1mNorrBlock
119 Karstens arsle5m1mSydUrberg
120 √Ėstran√§sgrottan4m1mNorrBlock
121 Platt-taksgrottan (flera)3m2mNorrBlock
122 Vattenmöllegrottan6m2mNorrUrberg
123 Porten (flera)11m3mNorrTunnel
124 Pilgrimsgrottan4m1mNorrUrberg
125 Klämman5m2mNorrUrberg
126 Spegelsalen4m3mNorrTunnel
127 Kanalgrottan6m1mNorrUrberg
128 Portgrottan5m1mNorrUrberg
129 Skårekroksgrottan2m3mNorrUrberg
130 Söfting Mini (flera)4m3mNorrUrberg
131 Jungfruns vaktkur (flera)4m2mNorrUrberg
132 Jungfrukamrarna 17m3mNorrUrberg
133 Magbadsgrottan6m1mNorrTunnel
134 TwinWathergrottan nedre6m2mNorrUrberg
135 Getablocket4m3mNorrBlock
136 Bergsgeten2m5mNorrUrberg
137 Getastugorna A3m3mNorrUrberg Ja
138 TwinWathergrottan övre5m2mNorrUrberg
139 StoneWather3m4mNorrUrberg
140 Dödlig genomsikt4m2mNorrUrberg
141 Amfiteatern4m5mNorrG.L.B
142 Getastugorna C4m4mNorrUrberg
143 Getastugorna B3m2mNorrUrberg
144 Diagonalgrottan2m2mNorrUrberg
145 Gruvorten2m1mNorrUrberg
146 Mossgrottan2m1mNorrUrberg
147 Djupadals hamn6m2mNorrUrberg
148 Dr. Bagers vaktkur (flera)4m1mNorrUrberg
149 Balkonggrottan2m7mNorrUrberg
150 Grävlingen2m1mNorrUrberg
151 Dripp-dropp-grottan7m4mNorrBlock
152 Livsfaran4m1mSydBlock

Total grottlšngd:852m
Förklaring: (flera) betyder att flera grottor samsas på samma sida.
G.L.B= GrottLiknandeBildning

© Per Birger Olsson, information frŚn sir-PB.dk fŚr ej anvšndas utan mitt medgivande.


Start Portrštt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

÷versikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

GrŲnligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan