Kullaberg, klickbar karta
Ringarnas färg: Röd=enstaka grotta Lila=flera grottor på samma grottsida Blå=Ej klar.
Amfiteatern
Banangrottan
Björngrottan ö (flera)
Blockgången
Blå mal grottan
Borgen
Djupadals hamn
Doldis
Dr. Bagers grotta
Dr. Bagers vaktkur (flera)
Dr. Munthes grotta V (flera)
Dr. Munthes grotta Ö (flera)
Dripp-dropp-grottan
Dubbelgrottan
Dödlig genomsikt
Farstuhålet
Fredrik VII grotta (flera)
Getablocket
Getastugorna C
Graffitigrottan (flera)
Gruvangrottan (flera)
Gåsahålan
Gömstället
Josefinelust stora (flera)
Josefinelustgrottan mindre (flera)
Jungfrukamrarna
Jungfruns vaktkur (flera)
Jätteblocken
Jättedösen
Kanalgrottan
Kaprifolie blockgrottan
Kaprifoliegrottan
Kaprifoliegången
Karlavagnsgrottan
Karstens arsle
Karstens Tunnel (flera)
Karstensblockgrotta II (flera)
Karstensränna (flera)
KK-grotta v  I  (flera)
KK-grotta ö II (flera)
Klämman
Klättergrottan
Knivgrottan
Kojgrottan
Kullamannens sal
Kämparna
Labilgrottan
Lahibiagrottan
Landprorten
Lilla Graffiti (flera)
Livsfaran
Ljungstrands avgrund
Magbadsgrottan
Masken Max grottan
Mission Impossible
Oskarsminne + vinkällare (flera)
Pilgrimsgrottan
Porten (flera)
Portgrottan
Rödluvansgrotta
Silvergrottan (Sölvepickarhålet)
Skulgrottan
Snövit
Spegelsalen
Spiralgrottan
Stenstugorna - Retzius (flera)
Stenstugorna - Wallengren (flera)
Strandgrottan
Söfting Mini (flera)
Söftingsgrottan
T-centralen
Timglasgrottan
Trollhålet (flera)
Tunnelgrottan
TwinWathergrottan nedre
TwinWathergrottan övre
Törnrosa
Undervattensgrottan
Valdemarsgrottan
Varggrottan
Vattenmöllegrottan
Villervallan
Vindskyddsgrottan (flera)
Vindtunneln
Visitgrottan
Våtagången
Västranäsgrottan
Ã…kersbergsgrottan
Östranäsgrottan
Längden Vissa tidigrae grottforskare har inte räknat grottor under 4m. Enligt Speleologförbundet är en riktig grotta: 'Ett naturligt hålrum som rymmer en vuxen människa och har en mörkerzon'. Så någon officell 4m regel finns således inte. Mörkerzon är dock svårare att hitta. Endast ett fåtal grottor på Kullaberg uppnår mörkerzon. Trollhålet, Borgen, Labilgrottan och ev någon till.De mest kända grottorna finns vid Josefinelust. Där brukar jag ibland ha visning av grottor för skolklasser och andra intresserade. Många av grottorna är svåra att nå. På vissa ställen livsfara. Inga särskilda varningar, utan ta det försiktigt. Du ansvarar över ditt liv.


Nedan finns en grottlista med alla grottor som jag hittat på Kullen. Du kan sortera den på Namn, läge eller Längd. G.L.B = grottliknade bildning.


Grottlistan med grottor längre än 4m.

Visa endast:
Norr Syd Undervatten Ovanvatten Urberg Block Tunnel G.L.B Alla
Sortera efter:
GrottNamn.
GrottNamn, grottor längre än 4m.
Längd.
Läge från fyren.
Svårighet.
Normal. Stig / trappa till grottan. Vanligtvis skyltad. Normal rörlighet krävs.
Svårare. Stigar i mer kuperad terräng. Oftast inga skyltar. Lite svårare att hitta. Bättre kondition krävs.
Advanst. Stigar saknas på delar av sträckan. Vana att röra sig i svårare terräng nära stup mm, krävs.
Dödlig. Om du inte har klättervana och är van att röra dig i mycket svår terräng, så kommer du att dö här.


Nr Svår GrottNamn Längd Bredd Sida Typ Djur Växt
1 Amfiteatern4m5mNorrG.L.B
2 Banangrottan5m1mNorrUrberg
3 Björngrottan ö (flera)6m2mSydUrberg
4 Blockgången13m4mNorrBlock
5 Blå mal grottan4m2mNorrUrberg Ja
6 Borgen9m1mNorrBlock
7 Djupadals hamn6m2mNorrUrberg
8 Doldis4m3mNorrUrberg
9 Dr. Bagers grotta10m5mNorrUrberg Ja
10 Dr. Bagers vaktkur (flera)4m1mNorrUrberg
11 Dr. Munthes grotta V (flera)6m2mNorrUrberg
12 Dr. Munthes grotta Ö (flera)5m9mNorrUrberg
13 Dripp-dropp-grottan7m4mNorrBlock
14 Dubbelgrottan5m2mNorrUrberg
15 Dödlig genomsikt4m2mNorrUrberg
16 Farstuhålet4m1mNorrUrberg
17 Fredrik VII grotta (flera)8m2mNorrUrberg
18 Getablocket4m3mNorrBlock
19 Getastugorna C4m4mNorrUrberg
20 Graffitigrottan (flera)6m2mNorrBlock
21 Gruvangrottan (flera)8m3mNorrUrberg Ja
22 Gåsahålan7m3mNorrUrberg
23 Gömstället4m2mNorrBlock
24 Josefinelust stora (flera)5m3mNorrUrberg
25 Josefinelustgrottan mindre (flera)6m3mNorrUrberg Ja
26 Jungfrukamrarna 17m3mNorrUrberg
27 Jungfruns vaktkur (flera)4m2mNorrUrberg
28 Jätteblocken7m2mSydBlock
29 Jättedösen4m4mNorrBlock
30 Kanalgrottan6m1mNorrUrberg
31 Kaprifolie blockgrottan4m4mNorrBlock
32 Kaprifoliegrottan 6m8mNorrUrberg
33 Kaprifoliegången 12m2mNorrUrberg
34 Karlavagnsgrottan6m2mSydUrberg
35 Karstens arsle5m1mSydUrberg
36 Karstens Tunnel (flera)5m2mSydTunnel
37 Karstensblockgrotta II (flera)4m2mSydBlock
38 Karstensränna (flera)12m1mSydG.L.B
39 KK-grotta v I (flera)5m3mNorrUrberg
40 KK-grotta ö II (flera)5m7mNorrUrberg Ja
41 Klämman5m2mNorrUrberg
42 Klättergrottan4m3mNorrUrberg Ja
43 Knivgrottan5m1mNorrUrberg
44 Kojgrottan4m2mSydG.L.B
45 Kullamannens sal5m5mNorrBlock
46 Kämparna5m2mSydBlock
47 Labilgrottan15m4mNorrUrberg
48 Lahibiagrottan9m6mSydUrberg
49 Landprorten7m4mNorrTunnel
50 Lilla Graffiti (flera)5m3mNorrBlock
51 Livsfaran4m1mSydBlock
52 Ljungstrands avgrund9m1mSydUrbergJaJa
53 Magbadsgrottan6m1mNorrTunnel
54 Masken Max grottan9m1mSydBlock
55 Mission Impossible4m2mNorrUrberg
56 Oskarsminne + vinkällare (flera)13m4mNorrUrberg Ja
57 Pilgrimsgrottan4m1mNorrUrberg
58 Porten (flera)11m3mNorrTunnel
59 Portgrottan5m1mNorrUrberg
60 Rödluvansgrotta6m2mSydBlock
61 Silvergrottan (Sölvepickarhålet)15m1mSydUrberg
62 Skulgrottan6m2mNorrBlock
63 Snövit15m6mSydBlock
64 Spegelsalen4m3mNorrTunnel
65 Spiralgrottan30m2mNorrBlock
66 Stenstugorna - Retzius (flera)5m4mSydUrberg
67 Stenstugorna - Wallengren (flera)5m5mSydUrberg
68 Strandgrottan5m3mNorrUrberg
69 Söfting Mini (flera)4m3mNorrUrberg
70 Söftingsgrottan20m7mNorrUrbergJaJa
71 T-centralen4m1mNorrBlockJa
72 Timglasgrottan25m5mNorrBlock
73 Trollhålet (flera)57m10mNorrUrbergJa
74 Tunnelgrottan6m2mSydTunnel
75 TwinWathergrottan nedre6m2mNorrUrberg
76 TwinWathergrottan övre5m2mNorrUrberg
77 Törnrosa4m2mSydBlock
78 Undervattensgrottan8m4mNorrUrbergJa
79 Valdemarsgrottan11m6mNorrUrbergJa
80 Varggrottan4m1mSydBlock
81 Vattenmöllegrottan6m2mNorrUrberg
82 Villervallan14m2mNorrBlockJa
83 Vindskyddsgrottan (flera)5m5mNorrBlockJa
84 Vindtunneln12m1mSydUrberg
85 Visitgrottan11m9mNorrUrberg
86 Våtagången9m6mNorrUrberg
87 Västranäsgrottan6m2mNorrUrberg Ja
88 Ã…kersbergsgrottan6m2mSydBlock
89 Östranäsgrottan4m1mNorrBlock

Total grottlängd:697m
Förklaring: (flera) betyder att flera grottor samsas på samma sida.
G.B.L= GrottLiknandeBildning

© Per Birger Olsson, information från sir-PB.dk får ej användas utan mitt medgivande.


Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan Impan