Bergakungensal är en blockgrottan i botten av ett stenhav. Grottan är ungefär 3*3 meter. Strax intill finns fler små blockgrottor varav ingången till 2 visas här. Den högra ringen visar Bergakungensgång en grottlikande bildning (G.L.B).


Hit hittar du lättast från Spiralgrottan. Grottan ligger i nedre delen av det stenhav som finns strax ovanför (söderut).