Block med lock Här finns några mindre blockgrottor under stenarna. Vi valde att kallade dem för Block med lock. En del av dem får man vara smal för att hitta in i. "Locket" åsyftar att man oftast inte kommer in. Vanliga längder på grottorna är 2-4m. Grottorna har inte varit kända tidigare.


Hit hittar du lättast genom att gå 20m västerut från Banangrottan. Eller att följa den vägg som munthes grottor finns i västerut tills den slutar. Här börjar ett område med stora block. Detta är 'Block med lock'.