Blockgången är en urberg- och block-grotta. Den är 9m lång men inte så hög. Ev mindre blockgrotta i närheten.


Hit hitta du lättast genom att gå till Tinas Trekant. Där går du sedan lite åt väster där du träffar på ett stenhav. Följ detta ner till stranden. Vid de stora blocken mitt på bild 1 är det.