Bordsgrottan Grottan har ett litet bord i mitten som tyvärr mest är i vägen. Därför valde vi att kalla den för just Bordsgrottan. Grottan hittades 2010 och är 2x2m. Mysig men trång.


Hit hittar du lättast från Labilgrottan. Fortsätt längs stranden 50 meter. Här finns en liten klapperstenstrand på ca 2m bredd. 25m norrut hittar du en liten grotta på västra sidan.