Djupadalsgrottan ligger delvis under vattenytan. Då taket är ganska hålit så har jag valt att klassa denna som Grott-Liknande-Bildning.


Hit hittar du lättast genom att går från vakten och rakt norrut, till ni kommit ner på stranden. (Delvis skyltat) För att komma till grottan så simmar du 25m västerut.