Kämparna är 2 stenbumlingar på sydsidan som ser ut som 2 gubbar som slåss. Tydligast syns detta från havet. Under en av Kämparna finns en grotta.


Hit hittar man bäst från röd led. Sista biten får man leta sig ner mot havet i bland buskar och snår.