Mellan Håkulsmal och Kaprifoliegrottan finner man 3 små grottor. Först på sträckan är Lilla Kaprifoliegrottan och Takgrottan som ligger strax intill varandra, och c:a 100meter väster om Kaprifolgrottan.
Kaprifolblockgrottan ligger i en brant ganska nära Kaprifolgrottan (c:a 50m väster om). Grottan är c:a 5m djup.


Hit hittar du lättast genom att följa stranden från håkulsmal österut.