Kaprifoliegången ligger precis nere vid havet, c:a 50 öster om Kaprifoliegrottan. Grottan är nog under skapande, särskilt vid storm vräker havet in i grottan. Den är större och mysigare än Kaprifoliegrottan, men mer svåråtkomlig om havet rör sig mycket.


Hit hittar du lättast genom att gå österut från Kaprifoliegrottan c:a 50m