Karlavagnsgrottan ligger så klart vid Karlavagnen, strax öster om Björnen. Bäst är att gå ner till Björnen och sedan gå längs stranden c:a 100m. I grottan finns majbräken - och gräset intill är luddtåtel.
Grottan är c:a 7 m djup och några meter hög.


Hit hittar du lättast från Björngrottorna.