Klämman är en mindre grotta nära Jungfrukamrarna på norrsidan av Kullaberg. Vi har inte hittat något belägg på att den varit känd tidigare trots att den inte är svår att nå från "Jungfrustranden". Dock ligger den lite bakom så man ser den inte om man inte kommer nära.


Hit hittar du lättast från Jungfrukamrarna, fortsätt österut 50-100m.