Klättergrottan på Kullabergs norrsida har ett jämt golv och ser ut att ha nytjats som övernatningsställe.


Hit hittar du lättast... Ja, lätt å lätt. Det finns ingen stig hit och grottan ligger en bit upp, där man vanligtvis inte tittar... Men i princip följer man blå led tills man är i höjd med grottan och sedan letar man sig ner mot havet.