Vid Ladudörren finns 2 blockgrottor som är ganska små, c:a 2 m långa.


Hit kommer man lättast från Getastugorna. Följ stranden österut (kräver lättare klättring på c:a 3m i höjd) förbi Laduporten och den lilla strand som finns där. Att gå rakt ner till grottorna är svårt då berget är ju högt och brant på denna sträcka och inga stigar finns det hit heller.