Dr Munthes 2 grottor ligger strax väster om Valdemarsgrottan. Det är två grottor som är varandras motsats. Den första är bred (8m) och grund (3m) och den andra är smal (2m) och djup (6m). I början av 1900-talet kallades den breda grottan för "Göken i boet". Detta för att det står en uppstående sten (rauk) strax utanför grottan. När den avtecknades sig mot den mörkare grottan så var göken i boet. Senare (1910) kallades den för "Kuken i hålet" och slutligen Dr Muntes grottor. Utanför grottorna växer trädjon och vildkaprifol.


Hit hittar du lättast genom att gå från Valdemarsgrottan c:a 100m västerut. Följ bergets fot.