Ormbunksgrottan är en liten grottan på gränsen till grottliknade-bildning (G.B.L).


Hit hittar du lättast från grottan Bagers Vaktkur. Den ligger 10-20m åt öster (ev syd öst) från tidigare nämd grotta.