Sammanbrottet är en blockgrotta nere vid stranden strax väster om Ransvik. Grottan känns inte helt stabil, därav namnet. Grottan hittades 2011 och är inte känd tidigare.


Hit hittar du lättast genom att klättra runt på stranden strax väster om ransvik. Ligger ungefär 100m bort.