Snövit en grotta precis ovan vattnet. Namnet kommer sig av att grottan var full av vitt skum då vi hittade den 2011. Jag minns grottan som en liten rackare när jag på 1990-talet hittade den, men nu är den 15m. Detta kommer sig av att den lilla grottan låg inne i en djup, 45 grader lutande spricka, där stora block nyligen rasat ner och på så sätt stängt hela sidan. Detta gör att sprickan nu upplevs som en gång, med mindre hål i taket. Hålen är för små för att man ska kunna komma in i grottan det hållet.


Hit hittar du lättast genom att gå till Karstensränna (Bonnbjär). Gå ner till vattnet och följ det österut c:a 100m.