Solgrottan ligger på sydsidan av Kullaberg 10min prommenad från Ransvik. Då de oftast blåser från väster så ligger man i lä här. Dock är det bara soligt på förmiddagen. Mindre förekomst av ormbunke i grottan.


Hit hittar du lättast genom att följa västerut kusten från Ransvik.