Spiralgrottan Grottan består av 2 "salar". En som går åt vänster som är trång på mitten men där man kommmer in i en något större hålighet kallad Likkistan. Namnet beskriver storleken bra. Den högra gången är mycket trång i början. Sen kommer du in i en spiralformad gång som leder ut en våning upp. Grottan har jag valt att kalla Spiralgrottan. Jag har mätt längden till 24m meter. Brevid denna grotta finns en annan hålighet (gul cirkel) som mynnar ut där spiralgrottan börjar (6m). Totalt 30m i allt.


Hit hittar du lättast: Från "Block med lock" går du ut på gökaflatan, vilket stenstranden framför grottorna kallas. Fortsätt sedan västerut c:a 100 meter. Där finns en blockgrotta, 20-30 meter från havet.
Eller från Valdemar: Gå ut på stenstranden strax väster om Valdemarsgrottan. Följ stranden tills den slutar i några mindre klippor. Passera dessa och ännu en liten strand och en klippa. Blocken syns från stranden, och ligger 20-30m från vattnet.