Västanäsgrottan är inte så känd. Grottan är 6m lång och c:a 2m hög. Det växer lite ormbunkar här inne. (Syns på bild 3)


Hit hittar du lättast... Genom att gå öster ut från blå mal till nästa mal och vidare till en liten vik där grottan finns uppe på en hög vägg. Grottan ligger rakt norr om golfparkeringen.