Bergakungenssal Denna sal är mest känd för Örnvingen. Det är i denna sal som man kommer ut i från Pojkarnas gång. (Tyvärr inga bilder här i från.)

Map Gallery