Besök innanför Inresjön. Strax innan man är framme vid Korsgången så finner du en fin sal med mycket droppsten. Det tar c:a en timme att krypa hit in i raskt tempo från grottans entré. Gången är rymlig och långsträckt. Vid vänster sidan av huvudgången finns en spricka men långa och grova droppstenar och en massa drapperi.

Map Gallery