Promenadgången Här får man rätta på ryggen lite. Det är skönt efter en lång sträcka med låga gångar. I Promenadgången är det 2-3m takhöjd och här är fint med mycket droppsten i taket och på golvet. Längs en av kanterna finns en liten hylla med stalaktiter och flowstone. I den bortre (innersta) delen av salen finns det några knottringa droppstenar. Droppstenarna är runt 10cm långa och knottrorna c:a 2mm.


Mitt i Promenadgången finns det en liten gång 90 grader ut från huvudgången. Gången är låg och c:a en meter bred. På höger sida finns det några droppstenar som är bröstformade och jag kallar därför gången för 'Bröstgången', tror ej att den har något officiellt namn. Ingen har någonsin varit inne i den och man kan se att den fortsätter en bra bit in.

Map Gallery