Skäret Här ska vi byta båt för att komma vidare in i grottan. Det är lite rangligt och inte så högt i tak. Undras om det är djupt?









Map Gallery