Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanHB-gången börjar med en kraftig lerbacke i vilken man kan halka runt en stund innan man kommer in i gången. Första 10m är fosilrika. Sedan kommer du till en massa block som rasat ner från taket. Här finns en del droppstenar och drapperier i ett hörn. Det finns även en fint mönstrad vägg att beskåda. Ännu en bit in så finner du en fin sinterdam med lite droppstenar i taket.


HB-gången fortsätter som en stor sinterdam 5-10m. På ena sidan kan man se att folk har krypit här förut. När sinterdammen slutar så blir gången snart högre i tak och slutar i ett litet rum (2*2m). Rakt fram kan man se en mycket låg gång (25cm) som går in till HBgångens inre sal.