Start Porträtt Natur urban exploration Grottor Resor KONSTigt Om PB

Översikt Kullabergs grottor Balsbergsgrottan Lummelundagrottan Lilla Balsbergsgrottan

Grönligrottan Setergrottan Bergensgruvan Vedhyggegruvan

Chamiongruvan ImpanSlutet När vi väl har asat oss in genom den låga T-gången. Som är så låg att man inte kan lyfta på huvudet, utan platt på magen måste asa sig frammåt de c:a 100m som gången är. Detta tar runt 1 timme. Väl framme, kan vi genom ett smalt hål en bit upp på väggen, pressa oss (Rauken och jag) igenom en skrovlig liten gång som är 2m lång. Den är som är precis så stor att vi kommer igenom om vi placerar kroppen på högkant. Salen vi kommer in i rymer 2 man om man inte ska fotografera, för då blir det för trångt.


Väl inne, ser vi en liten triangelformad sal. Varje hörn av salen leder ut i en smal gång. Den första kom vi ifrån. Den andra är hög (2m) och smal (2dm). Jag kan se en 5-10 meter. Den är mycket skrovlig med en hel del svarta fossiler. På golvet är där små bassänger. Den tredje gången leder in i en liten sal som man knapt kan vända sig i. Vi ser med hjälp av en lampa, att gången sitter i hop med entrén.