Karlavagnen

Leder
Lederna på Karlavagnen är både lättare och svårare. Lederna är korta och intensiva. 5:or och 6:or men även någon lättare. Man hittar hit lättast genom att gå ner till Björnen, och sedan gå lite österut.
Map... Gallery