Stenstugorna

Leder

Jag är ganska osäker på vilken grad lederna har. Kanske: 7?, 7?, 5-, 3, 5-, 7?, 3?, 3?. Prickad led går bakom kanten.

Map... Gallery