Axtorna 2007 Här återskapas ett av de små krig som pågick under sjuårskrigen mellan Sverige och Danmark. Slaget vid Axtorna stod den 20 oktober 1565.

Gallery