Medeltidsjippo i Båstad och på Glimmingehus sommaren 2002. I väntan på tornerspelen så gavs det möjlighet att titta närmare på hästar och riddare med deras fina dräkter. Utanför turnéområdet så fanns det mycket annat trevligt att titta på. Det fanns uppbygda miljöer och ställen där man kunde köpa tidstrogna saker.

Men ett stort kliv, skuttar vi sedan ner till Glimmingehus. På Glimmingehus var det mer av det mesta, men mycket kändes igen från Båstad. Det var bra mycket bättre väder, vilket var trevligt. De hade visning av kläder (vapen mm) som var vanliga på medeltiden. Det fanns även möjlighet att prata med "kunningt folk" om sömnad och vapen. De å visade även upp olika rustningar från olika delar av medeltiden. Ett litet krig blev det också. En mindre grupp gjorde uppror, men upproret slogs tillbaka och ledaren hängdes.

Gallery