Ännu en trevlig vecka i Foteviken. De första nätterna brukar det vara lite färre övernattare. De flesta ansluter i slutet av veckan. Det är ju då som den stora marknaden är. I år var vi som flest 800 glada vikingar i Foteviken. Till vikingamarknaden kommer folk från hela planten. Längst bort var en man från Japan. Men även långväga gäster från USA, Ryssland, Estland och Italien. Från Norden, Poland och Tyskland kommer det alltid folk.

Gallery