Mårtensfest på Bollerupsborg 2007. Kämpalek och god mat, samt Nordmark och Nordrike höll var sitt hov.

Gallery