PBs sagobok

Tio små naturfotografer....

(För att inte bryta mot PUL har jag valt att kalla presonerna för NÅGON.)


Skogen är snårig, terrängen är svår,
Tio små naturfotografer i natten där går.
NÅGON har nya prylar ifrån Fotobila,
med dem han på stigen i förväg ska kila.
Ser inte vargen och får sig en chock,
NÅGON blir middag åt en hungrig flock.

Lummig är skogen, där går mången myra,
Nio små naturfotografer vandrar som yra.
Ringer så nallen, och snart hörs en svara,
"Hallå, det är NÅGON", men vänta nu bara.
Han märker ej tallen som plötsligt rasa,
naturfotograf och nalle under trädstammen krasa.

Till skydd mot kyla går naturfotografer åtta,
att värma sig nu i den mörka grotta.
Kameralins glimmar i björnens öga,
skrik och slagsmål det hjälper föga.
Tjutet hörs ända ner till närmsta strand.
Björnen har naturfotografblod på sin tand!

Sju små naturfotografer vill plåta Bombay,
men kameran är trasig och funkar ju ej.
NÅGON är teknisk så han får den fixa,
med sladdar och kablar han börjar att trixa.
Sätter så fingret på ett ställe så fel,
skakar av chocken han får utav el.

Sex små naturfotografer ska supa i skogen,
det blir ju lätt så för de nobbas på krogen.
De blandar i flaskor och skakar sen om,
whiskey med pepsi, fanta med rom.
NÅGON är törstig och sveper sin häxa,
alvedon och sprit blir en dödlig läxa.

Fem små naturfotografer spyr och hickar,
NÅGON ska fightas och övar på kickar.
Tror att han ser ett offer att sparka,
men det är en älg som stilla där snarka.
Lägger så kicken: "Kom igen jälva bög!",
NÅGON han stångas till en blodig hög.

Fyra små naturfotografer över ån ska vada,
en liten naturfotograf får oväntat bada.
Med gluggar så tunga, det går ej att simma,
naturfotograf skriker på hjälp i en timma.
Från vassruggen tystnar sen plötsligt stänket,
den vattenfyllda kameran var det som blev sänket.

Tre små naturfotografer i skogen mörk går,
snubblar så snart i ett enrisesnår.
En liten naturfotograf i håret snärjs fast,
men vägrar att klippa, "my hair is a must".
Hon lämnas i snåret att svälta ihjäl,
de andra kom loss, och det var ju för väl.

Två små naturfotografer nu fryser i Tidveden,
så de letar bland snåren och hittar snart veden.
En liten naturfotograf med ciggen ska tända,
men med naturfotografer och eld kan allt möjligt hända.
NÅGON han fummlar, med ciggen han vackla,
springer sen runt som en levande fackla.

En liten naturfotograf nu ensam är kvar,
har tröttnat på festen och vill hem till far.
Hittar en genväg vid ett övningsfält,
där plutonen lagt minor och slagit upp tält.
Ett litet felsteg och i luften han far,
så finns det ingen naturfotograf kvar.


Vi är således en utrotningshotad art och bör få EU-bidrag.Tillbaka till sagor