PBs sagobok


Varför finns det blommor i staden?


över allt i våra städer växer det blommor och blad i all sköns rabatter till ingen som helst nytta. Det enda de gör är att stoppa sig fulla av föroreningar vilket gör att man inte kan äta dem. Det vore nog klokt att förbjuda dessa små perversa varelsers existens efter som de dessutom står nakna över allt.


För att inte tala om fåglarna, som petar sig fulla med mög så fort de kan. Kanske en fågelfri innerstad vore att föredra. Om man satte upp stora nät runt städerna så kanske vi slipper att en dag vakna upp med driver av döda fåglar på gatorna.


Sen har vi ju gräset. Det är ju ett problem för sig det. Långsamt men säkert så försöker det ta herraväldet över staden trots att vi ideligen försöker kuva det med alla medel. Hela romarriket gick förlorat tack vare att de inte kunde kuva gräset.


Gräset ville, och lyckades oxo, återta den mark där det en gång hade levat utan att vara kuvad.


sir PB 95

Tillbaka till sagor