PBs sagobok

Natur är det som är grönt på kartan.

Naturen är det som betecknas med grön färg på alla plankartor. Den är oxo grön i verkligheten, vilket man kan se om man tittar ut genom sitt fönster eller på ett färgfotografi. På vintern är naturen vit.

Naturen består av mark, vatten, luft och PLM-prudukter. Den kan användas som underlag för parkeringshus och atomkraftverk. Där naturen inte används till något kallas den för grönområde.

Ur naturen får vi vissa råvaror såsom mat, massaved och makadam. I de hål som därvid uppstår lägger vi t.ex. gamla järnsängar, potatisskal och bildäck. Detta kallas för kretsloppet i naturen.

I naturen finns det lappar, campingturister och djur.

Djur är en sorts komplicerade kvicksilverföreningar som i vissa fall fortfarande har rörelse förmåga.

En del djur kan flyga. är de små, behöver man inte bry sig om vad de heter, det är bara att spreja. Är de större, kallas de fåglar, och mot de har vi inget effektivt sprejmedel utan bara långsamt verkande medel.

Fåglar förekommer främst i motorer i jetplan, i tjocka oljebälten samt i små drivor under kraftledningar och fyrtorn.

I naturen finns oxo små gröna djur som inte rör på sig, de kallas växter. Till växterna hör bl.a. julgran, pelargon och hö.

Stora växter kallas träd, av dessa får vi grillkol och plywood.

Står det mer än fem träd på en liten yta, kallas det skog. I skogen går man vilse. I skogen finns även varg och björn. Björnen är ett lömskt djur som överfaller försvarslösa jägare. Varg finns inte.


Tillbaka till sagor