D-ting 2001 på Knivåsen stax väster om Dalby i Skåne.

Gallery