D-ting 2002 med Svedala/Barabygden som arrangör.

Gallery